ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επικεφαλής ερευνητικών έργων: Σταύρος Τσαντζαλής

email: stavros.tsantzalis@tobea.gr

Equal

Thumbnail

Ακρωνύμιο: EQUAL
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets
Διάρκεια: 36 μήνες (15/06/2017-15/06/2020)

Περιγραφή: Η προσβασιμότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα και αφορά στη δυνατότητα προσπέλασης ενός χώρου, ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση για ισότιμη συμμετοχή και ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, η διεξαγωγή των καθημερινών αγορών σε ένα super market ή σε ένα εμπορικό κέντρο, πέρα από τον χρηστικό τους χαρακτήρα, είναι και μία ευκαιρία για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Από τη στιγμή που κάποιο εμποδιζόμενο άτομο εισέρχεται σε ένα super market η αλυσίδα προσβασιμότητας διακόπτεται κυρίως σε δύο σημεία. Αρχικά, ο χειρισμός των διατιθέμενων καλαθιών γίνεται ολοένα και δυσκολότερος όσο αυτά γίνονται βαρύτερα από τα πράγματα που τοποθετούνται μέσα σε αυτά, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε ψηλότερα ράφια. Οδηγούμενοι από τις παραπάνω παρατηρήσεις, ελλείψεις αλλά και οδηγίες σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης από άκρο-σε-άκρο λύσης για την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα σε ένα super market.

Στόχοι: Στα πλαίσια της πρότασης EQUAL, θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να κινούνται και να ψωνίσουν σε ένα super market με την ίδια ελευθερία που το κάνουν άτομα που δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εισάγει μηχανοκίνητα καροτσάκια στα super market για να διευκολύνει την κίνηση και συλλογή προϊόντων από άτομα με κινητικά προβλήματα.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Δικτυακός τόπος: equal

Smart Seatrac

Thumbnail

Ακρωνύμιο: SmartSeatrac

Τίτλος έργου: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης.

Περιγραφή: Στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο, η ΤΟΒΕΑ, σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν στην Σύμπραξη, αξιοποιώντας περαιτέρω τη θέση της διάταξης SEATRAC στην παραλία, σκοπεύει να δημιουργήσει μία νέα βελτιωμένη έκδοση του εν λόγω προϊόντος. Ένα σύνολο αισθητήρων, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι πάνω στη διάταξη SEATRAC, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλους όσους θα επιθυμούν να επισκεφθούν την εκάστοτε παραλία. Το σύνολο των πληροφοριών θα διατίθενται μέσω διαδικτύου στις τουριστικές επιχειρήσεις, σε δήμους και σε πολίτες που επιλέγουν για αναψυχή παραθαλάσσιες περιοχές. Στόχος είναι οι δυνητικοί επισκέπτες παραθαλάσσιων περιοχών να έχουν στην διάθεσή τους μία σειρά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (on real-time) που θα τους βοηθήσει να κάνουν τη βέλτιστη επιλογή με γνώμονα την αναψυχή αλλά και την ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται πληροφορίες για:

•          Θερμοκρασία νερού και αέρα,

•          Επίπεδα UV ακτινοβολίας,

•          Ένταση και κατεύθυνση ανέμου,

•          Πανοραμική εικόνα της παραλίας,

•          Ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ,

•          Αποτελέσματα μικροβιολογικής ποιότητας θαλασσινού νερού.

 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Δικτυακός Τόποςsmartseatrac