Κυρ, 05/13/2018

Ερωτηματολόγιο χρηστών SEATRAC

Με στόχο την βελτίωση της διάταξης SEATRAC για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων καθώς και την συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στην παραλία, δημιουργήθηκε το παρόν ερωτηματολόγιο. Απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η διάταξη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους αυτόνομα και χωρίς προβλήματα. Έτσι η ομάδα της ΤΟΒΕΑ καλεί τους χρήστες του SEATRAC να συμπληρώσουν το σύντομο αυτό ερωτηματολόγιο.

Η συμμετοχή σας για εμάς είναι πολύτιμη!

Η ερευνητική ομάδα της ΤΟΒΕΑ