Περιγραφή

Το SEATRAC κατασκευάστηκε για να λειτουργεί σαν βοηθητικός εξοπλισμός ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα. Η κύρια ιδέα πίσω από την δημιουργία του ήταν να δώσει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα όπως το κολύμπι χωρίς καμία άλλη βοήθεια.

Το SEATRAC αποτελείται βασικά από ένα μηχανισμό αποτελούμενο από ράγες σταθερής τροχιάς μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό. Το κάθισμα είναι συνδεδεμένο με δυο καλώδια βαρέας χρήσης ένα στην κάθε πλευρά. Στη πλευρά της θάλασσας τα καλώδια οδεύουν από δυο τροχαλίες ελεύθερης περιστροφής ενώ στην ξηρά τα καλώδια οδεύουν μέσα από δυο τροχαλίες που συνδέονται σε έναν άξονα περιστροφής. Ο άξονας περιστρέφεται μέσω ενός γραναζωτού μειωτήρα που είναι συνδεδεμένος με έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Πολλές άλλες τεχνικές, όπως η εφαρμογή ενός συμπλέκτη τριβής, έχουν εφαρμοστεί για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του κινηματικού μηχανισμού του SEATRAC, ούτως ώστε να αποφευκτεί η χρήση μηχανισμών που θα επέφεραν την τάνυση των καλωδίων. Το Seatrac χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια σαν τη μόνη πηγή για την τροφοδοσία του. Αυτή η προσέγγιση κάνει το SEATRAC ένα τελείως αυτόνομο σύστημα το οποίο δεν εξαρτάται από το ηλεκτρικό δίκτυο για την τροφοδοσία του, εξαλείφοντας συνάμα τους όποιους κινδύνους θα ελλόχευε η σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Ο απλός αλλά όχι απλοϊκός σχεδιασμός του SEATRAC εξασφαλίζει την απλή του λειτουργία από τον τελικό χρήστη. Η διάταξη ελέγχεται μέσω ενός τηλεχειριστηρίου και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται εκπαίδευση του τελικού χρήστη.

Η εγκατάσταση του SEATRAC δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί κατά προτίμηση στην αρχή της θερινής περιόδου και να απεγκατασταθεί στο τέλος της. Το τελευταίο σε συνδυασμό με τα φιλικά ως προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά της διάταξης σημαίνουν ότι η χρήση της δεν επιφέρει αλλοιώσεις στο περιβάλλον ούτε έχει μόνιμες επιπτώσεις σε αυτό.

To SEATRAC είναι διαρκώς εξελισσόμενο. Υποστηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό φίλων και συναδέλφων που επιθυμούν να προσθέσουν κάτι στα διακριτικά μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που θα προσφέρει σε όλα τα μέλη της τις ίδιες δυνατότητες χωρίς να διακρίνει κανένα από αυτά.

 

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0