Πλαζ Πάτρας (Ε.Ο.Τ.)

Ημερομηνία Εγκατάστασης

11/27/2012

Διαθεσιμότητα

Διαθέσιμο
WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0