Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1 Μέγιστο βάρος χρήστη 120 kg
2 Ταχύτητα διαδρομής 0.15 m/s
3 Χρήσεις ανά μέρα 30 χρήσεις
4 Ημέρες λειτουργίας χωρίς ηλιοφάνεια 3 ημέρες
5 Ύψος Καθίσματος στο σημείο αφετηρίας 50 cm
6 Βάθος τερματικού σημείου (περίπου) 80 cm
WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0