Το έργο/καινοτομία έχει ως στόχο την υλοποίηση μιας διάταξης που θα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα να εισέρχονται στη θάλασσα χωρίς τη βοήθειας άλλου ατόμου. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή. Αποτελεί επιταγή του Συντάγματος (άρθο 21), και είναι δείγμα πολιτισμού για μια κοινωνία να μεριμνά για τους πολίτες με προβλήματα.

Find a SEATRAC near you

 

See the specifications

 

How to use SEATRAC

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0