Αγγελία αναζήτησης συνεργατών υψηλών προσόντων

17 Jun 2013

Η εταιρία μηχανολογικών εφαρμογών ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ με έδρα την Πάτρα αναζητά άτομα για απασχόληση στο πρόγραμμα “Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτίρια και χώρους συνάθροισης κοινού”. Διαβάστε περισσότερα...

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0