Βήματα Χρήσης

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Μεταβείτε με το συνοδό σας ή το αμαξίδιο σας δίπλα στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. Εάν δεν είναι στη θέση του καλέστε το με το τηλεχειριστήριο.
  2. Επιβιβαστείτε στο κάθισμα και καθίστε τοποθετώντας το σώμα σας όσο γίνεται πιο κεντρικά και με την πλάτη σας να ακουμπάει την πλάτη του φορείου
  3. Τοποθετείστε τα πόδια σας στο υποπόδιο του καθίσματος .
  4. Πριν δώσετε εντολή εκκίνησης του καθίσματος προς την θάλασσα (τερματικό σημείο) ελέγξτε προσεκτικά η τοποθέτηση των ποδιών σας να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βρίσκονται σε επαφή με τις ράγες του SEATRAC
  5. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για την είσοδο στη θάλασσα (αριστερό πλήκτρο) αφού ελέγξετε ότι οι ράγες είναι ελεύθερες.
  6. Μόλις το κάθισμα σταματήσει αυτόματα στο τερματικό σημείο της διαδρομής (κουπαστή) μπορείτε να αποβιβαστείτε από αυτό και να κολυμπήσετε. Μεταχειριστείτε την κουπαστή και την δύναμη της άνωσης που προσφέρει το νερό για τη διευκόλυνση της εισόδου σας στη θάλασσα καθώς και κατά την έξοδο σας από αυτή.
  7. Μετά το πέρας της κολύμβησης επιβιβαστείτε στο κάθισμα προσέχοντας η τοποθέτησή σας να είναι όμοια με αυτή που είχατε κατά την επιβίβασή σας στο σημείο αφετηρίας (η άνωση του νερού αλλάζει τον τρόπο που τοποθετείται κανείς επί του καθίσματος).
  8. Πριν την έξοδο από τη θάλασσα προς τη στεριά βεβαιωθείτε ότι οι ράγες είναι ελεύθερες.
  9. Το κάθισμα σταματάει αυτόματα στο σημείο της αφετηρίας εάν προηγουμένως δεν έχει δοθεί άλλη εντολή.

 

Σημείωση:

Το τηλεχειριστήριο που δίνει την κίνηση στο κάθισμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε SEATRAC.

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0