Παρουσίαση

28 Jun 2013

Παρουσίαση από τον Ιγνάτιο Φωτίου του SEATRAC στα πλαίσια του 2ου Διαγωνισμού η Ελλάδα Καινοτομεί.

Διαβάστε περισσότερα

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0