Αγγελία αναζήτησης συνεργατών

27 Jan 2014

Για την υποστήριξη του έργου «Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή
 διαδικασίας πιστοποίησης της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτίρια
 και χώρους συνάθροισης κοινού» 

η εταιρία μηχανολογικών εφαρμογών ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ αναζητεί:

 Διαβάστε περισσότερα...

 

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0